(2021)

🌷 ความจริงทั้งหมดนี้คือ Diary แต่ละวันของ มม. ที่เขียนคุยกับพี่เกด บางวันจะมีสรุป Podcast ไว้ด้วย เลยอยากเอามารวมไว้

ปกติจะแชร์สิ่งนี้กับ พี่เกด ชุน แป้ง ปอเช่ พี่น่าน (นัทบ้างบางที) จะมีความ Random สูงมากหน่อยแล้วแต่คอนเท้นที่เปิดได้ในวันนั้น

🤍18/3/21🤍

https://www.youtube.com/watch?v=BGYwPG9_ltA

ไปฟังอันนี้แล้วนั่งเขียนสรุป

1)Strong WHy

มีเหตุผลชัดเจน ว่าอยากหุ่นดี หรืออยากทำบางอย่าง สำเร็จ ไปเพื่ออะไร

2)ถึงจะเคยล้มเหลวใน goal เดิมๆอันนี้มาหลายครั้ง แต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะล้มเหลวตลอดไปนะ เลิกเชื่อว่าเราทำไม่ได้ และ เริ่ม เชื่อว่าเราทำได้ เพราะมนุษย์สามารถพัฒนาได้ทุกๆเรื่อง

3)ตั้งSMART Goal และSmall Win

ตั้งSmall Winเล็กๆทำได้สำเร็จง่าย ผลสำเร็จเล็กๆพวกนั้นจะมารวมกันจนเห็น. Impact ชัดเจนไ้ด้

S : Specifit ชัดเจน ว่าทำอะไร สำเร็จคือต้องเป็นยังไง

M : Measurable วัดผลได้

A : Archiveable สามารถทำได้จริง (ลด นน 1 เดือน 10 Kg ทำไม่ได้น้าเสียสุขภาพ)

R : Relavant สอดคล้องกับ Why ของเรา มีเหตุผลที่จะทำมันจริงๆ

T : Time มีช่วงเวลาที่ไม่ สั้น ยาว เกินไป (1 ปีนานมากเกิน 1 อาทิตย์เราอาจจะไม่เหนผลไวไป นับเป็นเดือนกำลังดี)

Goalที่ไม่ smart และsmall

ตั้งว่า จะผอม ปีนี้

-ไม่มีคำนิยามว่าเท่าไหร่คือผอม ไม่ชัดเจนเลย…


เชื่อมั้ย

บนโลกนี้มีที่ที่นึงที่เราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างไม่ต้องคิดอะไร ที่ตรงนั้นอนุญาตให้เราถ่ายทอดเรื่องราวที่เราแบกรับหรือความเศร้า ออกมาโดยไม่ต้องบิดเบือนแต่งแต้มเนื้อความ

เราระบายเรื่องเหล่านั้นออกมาผ่านจดหมายโดยไม่ลงชื่อ เจ้าก้อนนกพิราบที่ชื่อ Hato จะมารับมันไปส่งให้เพื่อนๆของเรา รอไม่นาน เราก็ได้จดหมายตอบกลับ ประมาณ 4–5 ฉบับ เพื่อนๆนิรนามที่แสนใจดีเหล่านั้นพยายามแสดงความเข้าใจ (Empathy) ให้คำปรึกษาตามบริบทของปัญหา และให้ความมั่นใจว่าเพื่อนๆจะไม่หายไปไหน เขากำลังเอาใจช่วยเรา โอบกอดเรา จากที่ไกลๆอยู่เสมอ

พอเรารู้สึกดีขึ้น สิ่งต่อมาที่เราอยากทำมากๆก็คือการเปิดตู้ไปรษณีย์ของเราเพื่อดูว่ามีจดหมายจากเพื่อนๆที่กำลังต้องการความช่วยเหลือและกำลังใจอยู่บั้งมั้ย นี่งาย มีหลายฉบับเลย เราตั้งใจแสดงความเข้าใจ ให้คำปรึกษา โอบกอดเขาอย่างอบอุ่นที่สุดเท่าที่จะทำได้ผ่านการตอบจดหมายเหล่านั้นและฝากเจ้าก้อน Hato ส่งจดหมายกลับไปหาเจ้าของ เรารู้สึกคาดหวังมากๆว่าจดหมายของเราจะช่วยให้เพื่อนๆรู้สึกดีขึ้นได้ อาจจะไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาใดๆ แต่อย่างน้อย ก็อยากให้เพื่อนๆรู้ว่าเราเป็นห่วงเขานะ เขาไม่ได้อยู่คนเดียว เราพร้อมจะตอบจดหมายจากเขาเสมอ…

Mymint Tanaporn

💗💗💗

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store